top of page
Search

Prosessen med å lage Monotypi


Monotypi er en grafisk trykketeknikk. Denne videoen viser i korte trekk hvordan jeg lager en monotypi.


Selv prosessen med å lage en monotypi starter med å blande trykkfarger som påføres en glassplate - det er her selve motivet skapes. Som i alle grafiske teknikker er motivet som jobbes frem speilvendt på glassplaten. Når motivet er klart, legges et fuktig grafisk papir av god kvalitet på den malte glassplaten, og så valses det hele gjennom trykkpressen i en prosess som gjør at trykkfargen fester seg til papiret.


Til slutt kommer det som er virkelig spennende - av og til litt for spennende, selve "avdukingen"; å løfte opp papiret og se hva det ferdige resultatet ble. Trykkfargen kan oppføres seg på uante måter i trykkeprosessen avhengig av om det ligger tynt eller tykt lag med trykkfarge og grad av fuktighet på papiret.


Til forskjell fra andre grafiske teknikker som muliggjør trykking av flere eksemplarer av samme motiv, gir Monotypi bare dette ene eksemplaret. Så kan man jo lure på hvorfor gå veien om glassplaten og trykking når det uansett bare blir ett eksemplar av det hele?


For meg ligger magien og fascinasjonen i de muligheter som glassplaten gir. Det å male på glassplaten gir et helt annet mulighetsrom i måten malingsfargen kan påføres og ikke minst - skrapes bort på, for derigjennom å bruke det hvite i papiret på en helt spesiell måte. Det ville ikke være mulig for meg å uttrykke meg på den samme måten ved å male direkte på papir eller lerret.

Monotypi, 2018, str. på trykket; 30x30 cm


Monotypi, 2018, str. på trykket; 30x30 cm

Comentários


bottom of page