top of page
Search

BEHOV, Nes kunstforening

Utstilling i Nes kunstforening 4.-12.mars 2023 i den vakre overlysialen i Nes Kulturhus på Årnes.


Arbeidene jeg viste har sitt utgangspunkt i en form for oppmerksomhet på hvordan vi lever og definerer oss selv i tid og rom, som handlende og tenkende individer, og hvordan vårt levesett påvirker økosystemet vi er en del av.

«Once man’s basic needs are satisfied, man is subject to intense desire.”

René Girard, philosopherFoto: Tor S. Ulstein /KUNSTDOK

bottom of page