Telefon/Phone. (0047) 47414544
e-mail:  sissel@sisselaurland.no

Studio adr: KunstSkansen, Blaker Skanse, Sørum

Sissel Aurland - born 1966 in Harstad.

​​

Medlemskap / Memberships:

NNBK - Nord-Norske Bildende Kunstnere (North  Norwegian Association of Visual Artists) /

NBK - Norske Billedkunstnere (Norwegian Visual Artists Associations)

KunstSkansen - kunstnerorganisasjon / artistorganization

SEFF! kunstnergruppe / art group

Verv og relevant virksomhet / Positions:

2022-2023 Kunstnerisk jury, leder, 75. Nordnorske Kunstutstillingen (Nordnorsken)

2022-2023 Kunstnerisk jury varamedlem, NNBK 

2021-2024 Kunstkonsulent i kunstutvalget for offentlig innkjøp av kunst / Artistic Consultant for public art Nedre Gangsås senter i Harstad Kommune

2016 -2022  BOAs representant til styret i kunstnerorganisasjonen KunstSkansen /Board member at KunstSkansen, nominated from BOA, (3 perioder)

2018-2020  Styremedlem, Norske Kunstforeninger / Board member, The Norwegian Association of Art Societies

2015-2016 Kunstkonsulent i kunstutvalget for offentlig innkjøp av kunst til Blaker bo- og Omsorgssenter og Fjuk Oppvekstsenter i Sørum Kommune / Artistic Consultant for public art in Fjuk Oppvekstsenter (school) and Blaker Bo- og Omsorgssenter (elderly home) in Sørum (artwork from Guttorm Guttormsgaard og Anders Kjellesvik incorporated in the building)

2019, 2015 Jurye for Rælingsutstillingen, Rælingen kunstforening / Selection jury at Rælingen Art Assosiation

2014           Kurator for utstillingsprosjekt i "Den kulturelle spaserstokken" i Sørum

2007-2016 Kurator og prosjektleder for årlig kollektiv kunstutstilling SørumFestivalen / Kurator and Project Manager for yearly group exhibition SørumArtFestival

2011-2015 Prosjektleder for Kunstkonkurranse på Romerike ifbm Sørumfestivalen / Project Manager for yearly Art Competition, SørumArtFestival

2013          Prosjektleder for etablering av kunstgalleri «StasjonsGalleriet» i Sørum /Project Manager and Founder of art gallery "StasjonsGalleriet" in Sørum

2012-2018 Styreleder Sørum Kunstforening / Chairman of the board, Sørum Art Society

2012-2013  Styremedlem Sørum Kulturfestival / Board member, SørumArtFestival

2011-2013  Styremedlem Sørum Kulturforum / Board member, Sørum Cultural Forum

Stipender / Grants:

2021 Kunstsentrene i Norge (KIN), Regionale prosjektmidler /Regional project support to SEFF! art group

2021 Norsk Kulturråd, Prosjektstøtte / Project support, Arts Council Norway

2017 Norsk Kulturråd, Kunstfaglig publikasjonsstøtte til katalog Barnas KunstSkanse "Rom For Drømmer" / Artistic publication support from Arts Council Norway for "Rom for Drømmer" Barnas KunstSkanse

2017 Norsk Kulturråd, Norske Kunsthåndverkere og Sørum Kommune; Prosjektstøtte til Barnas KunstSkanse; / Project support for workshop "Barnas KunstSkanse", Arts Council Norway, The Norwegian Association for Arts and Crafts, Sørum municipality

2016 Sørum Kommune, Prosjektstøtte til workshop for skoleelever 1.-3. kl. / Project support for workshop for primary school kids, Sørum municipality

2012 Østlandsutstillingen, Reisestipend (travel grant) ifbm kunstnerisk utveksling. Fellesprosjekt mellom Østlandsutstillingen og billedkunsnterne i Schleswig-Holstein, "STEREO. NOT MONO" i Galleri F15 Moss og Stadtgalerie im Elbefforum i Brunsbüttel.

Workshop og Formidling / Workshop and Presentations:

2019  Workshop maleri for medlemmer i Vadsø Kunstforening ifbm AIR opphold Gjesteatelierer i Vadsø

2018  Presentasjon av KunstSkansen på AKFOs seminar for kunstforeningene i Akershus, Ullensaker Kunstforening / Public Presentation of KunstSkansen at AKFOs conference for the Art Societies in Akershus; Ullensaker Art Society

2017  Workshop Barnas KunstSkanse, «Rom For Drømmer», Kurator, øk.ansvarlig og veileder i samarbeid med prosjektledere Hege Bratsberg og Ronja Allum, Blaker Skanse / kurator, teacher and treasurer, workshop for primary school kids together with project managers Hege Bratsberg and Ronja Allum, Blaker Skanse

2017  Presentasjon av egen kunstnerisk praksis, StasjonsGalleriet SørumFestivalen / Public Presentation of Artistic Practice, StasjonsGalleriet, SørumArtFestival

2016  Presentasjon av egen kunstnerisk praksis i atelieret hos KunstSkansen under Kulturmarkedsdagene / Public Presentation of Artistic Practice in my studio at KunstSkansen

2016 Workshop for elever ved 1.-3.klasse ved Frogner skole, veileder i samarbeid med kunstner Pippip Ferner ifbm kollektiv kunstutstilling «Natur og Abstraksjon» i Frogner Flerbrukshus under SørumFestivalen / Workshop for primary school kids, teacher together with the artist

2014 Formidling av utstillingen «Ryggrad» i StasjonsGalleiret for elever ved 5.-7.-klasse ved Frogner skole, i samarbeide med kunstneren Stina Gellein / Guide for primary school kids in StasjonsGalleiret 

2013   Gjesteforeleser på Nordisk konferanse i Malmö om Fremtidens kunstforeninger / Public Presentation at Nordic Conference in Malmö regarding the Art Societies future.

2012   Presentasjon av egen kunstnerisk praksis, Galleri F15, Østlandsutstillingen / Public presentations of artistic practice, Galleri F15, Østlandsutstillingen 

Innkjøp og samlinger / Collections* and Purchased by:

2022 Cruise skipet Viking Polaris, Monotypi til restaurant lobby

2022 Harstad Kommune/municipality, FLOATING innkjøpt til/purchased to Harstad Library

2020 Harstad Kommune/municipality, innkjøpt fra/purchased from Den Nordnorske Kunstutstillingen

2020 Lillestrøm Kommune/municipality, innkjøpt maleri / purchased painting for "SørumPrisen 2010"

2018 Sørum Kommune/municipality, innkjøpt litografi /purchased lithograph for Friggveien Botilbud

2017 H.M.Dronning Sonjas jubileumssamling / HM Queen Sonjas`s Jubilee Collection*

2017 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased painting for Fjuk Oppvekstsenter

2016 Sørum Kommune, innkjøpt litografi /purchased lithograph for Frogner Skole og Kultursal

2016 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased painting for Cultural Price 2016

2014 Sørum Kommune, innkjøpt tre malerier /purchased tree paintings

2011 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased parenting for Environmental Prize

2011 Fet Kommune, innkjøpt maleri /purchased painting for Cultural Prize

2006 Frogner Barneskole, maleri / Frogner Primary School, painting


Utdannelse / Education:

2022-2024  MA Fine Art, University of the Creative Arts, UK

2018-2019  Praktisk veiledning i keramikkverkstedet / practical guidance in ceramicwork by craft artist                                   Ronja Allum og ceramicist Anja Borgersrud

2012-2013  Kuratorstudie - utstilling og formidling, Universitetet i Sørøst Norge / Curating Art Exhibitions,                         University of South-Eastern Norway, Faculty of Arts and Science

2012, 2009 Etterutdanningskurs for kunstnere KHIO Oslo
2009-2013 Elev av / student of Roar Werner Eriksen og delvis Markus Brendmoe
2007          Kunsthøyskolen i Holbæk, kurs maleri, Danmark,
2007          Norske Grafikere, kurs silketrykk, Oslo
2004-2005 Oslo Kunstfagskole, NISS, 1.avd. Billedkunst
2005          Oslo Maleklubb, oljemaling, kurs Marius Moe
2002          Oslo Tegne og Maleskole,  kurs Akt-tegning
2000-2001 Oslo Tegne og Maleskole, elev hos Morten Langhoff
1992- 1993 Norges Handelshøyskole, MA revisjon
1987-1990  Handelshøyskolen BI, BA revisjon

1985            Universitetet i Oslo, Exhamen Philosophicum
 

Innenlands og utenlands arbeidsopphold / Residency (AIR):

2019      AiR, Finnmark Fylkeskommune / Finnmark County Council AiR,Vadsø, Norway

2017      AiR, Palazzo Stabile, Castelletto Molina, Piemonte, Itali

2016     AiR, Henningsvær, Norway

2014     AiR, Castelvittorio, Genova, Itali

2008, 2005, 2002 AiR, Can Serrat, Barcelona, Spain