top of page

Telefon/Phone. (0047) 47414544
e-mail:  sissel@sisselaurland.no

Studio adr: KunstSkansen, Blaker Skanse, Lillestrøm

Sissel Aurland - born 1966 in Harstad.

​​

Medlemskap / Memberships:

NNBK - Nord-Norske Bildende Kunstnere (North  Norwegian Association of Visual Artists) /

NBK - Norske Billedkunstnere (Norwegian Visual Artists Associations)

KunstSkansen - kunstnerorganisasjon / artistorganization

SEFF! kunstnergruppe / art group

Verv og relevant virksomhet / Positions:

2023-2025 styreleder i Kunst i Artisk Natur

2022-2023 Kunstnerisk jury, 77. Nordnorske Kunstutstillingen / Head of jury

2022-2023 Kunstnerisk jury varamedlem, NNBK /deputy. member of Jury The Association of North Norwegian Visual Artists

2021-   d.d    Kunstkonsulent i kunstutvalget for offentlig innkjøp av kunst / Artistic Consultant for public art Nedre Gangsås senter i Harstad Kommune

2016 -2022  BOAs representant til styret i kunstnerorganisasjonen KunstSkansen /Board member at KunstSkansen, nominated from BOA, (3 perioder)

2018-2020  Styremedlem, Norske Kunstforeninger / Board member, The Norwegian Association of Art Societies

2015-2016 Kunstkonsulent i kunstutvalget for offentlig innkjøp av kunst til Blaker bo- og Omsorgssenter og Fjuk Oppvekstsenter i Sørum Kommune / Artistic Consultant for public art in Fjuk Oppvekstsenter (school) and Blaker Bo- og Omsorgssenter (elderly home) in Sørum (artwork from Guttorm Guttormsgaard og Anders Kjellesvik incorporated in the building)

2019, 2015 Jurye for Rælingsutstillingen, Rælingen kunstforening / Selection jury at Rælingen Art Assosiation

2014           Kurator for utstillingsprosjekt i "Den kulturelle spaserstokken" i Sørum

2007-2016 Kurator og prosjektleder for årlig kollektiv kunstutstilling SørumFestivalen / Kurator and Project Manager for yearly group exhibition SørumArtFestival

2011-2015 Prosjektleder for Kunstkonkurranse på Romerike ifbm Sørumfestivalen / Project Manager for yearly Art Competition, SørumArtFestival

2013          Prosjektleder for etablering av kunstgalleri «StasjonsGalleriet» i Sørum /Project Manager and Founder of art gallery "StasjonsGalleriet" in Sørum

2012-2018 Styreleder Sørum Kunstforening / Chairman of the board, Sørum Art Society

2012-2013  Styremedlem Sørum Kulturfestival / Board member, SørumArtFestival

2011-2013  Styremedlem Sørum Kulturforum / Board member, Sørum Cultural Forum

Stipender / Grants:

2023 Nordnorsk kunstnersenter (NNKS), Prosjektstøtte / Project support

2021 Kunstsentrene i Norge (KIN), Regionale prosjektmidler /Regional project support to SEFF! art group

2021 Norsk Kulturråd, Prosjektstøtte / Project support, Arts Council Norway

2017 Norsk Kulturråd, Kunstfaglig publikasjonsstøtte til katalog Barnas KunstSkanse "Rom For Drømmer" / Artistic publication support from Arts Council Norway for "Rom for Drømmer" Barnas KunstSkanse

2017 Norsk Kulturråd, Norske Kunsthåndverkere og Sørum Kommune; Prosjektstøtte til Barnas KunstSkanse; / Project support for workshop "Barnas KunstSkanse", Arts Council Norway, The Norwegian Association for Arts and Crafts, Sørum municipality

2016 Sørum Kommune, Prosjektstøtte til workshop for skoleelever 1.-3. kl. / Project support for workshop for primary school kids, Sørum municipality

2012 Østlandsutstillingen, Reisestipend (travel grant) ifbm kunstnerisk utveksling. Fellesprosjekt mellom Østlandsutstillingen og billedkunsnterne i Schleswig-Holstein, "STEREO. NOT MONO" i Galleri F15 Moss og Stadtgalerie im Elbefforum i Brunsbüttel.

Workshop og Formidling / Workshop and Presentations:

2019  Workshop maleri for medlemmer i Vadsø Kunstforening ifbm AIR opphold Gjesteatelierer i Vadsø

2018  Presentasjon av KunstSkansen på AKFOs seminar for kunstforeningene i Akershus, Ullensaker Kunstforening / Public Presentation of KunstSkansen at AKFOs conference for the Art Societies in Akershus; Ullensaker Art Society

2017  Workshop Barnas KunstSkanse, «Rom For Drømmer», Kurator, øk.ansvarlig og veileder i samarbeid med prosjektledere Hege Bratsberg og Ronja Allum, Blaker Skanse / kurator, teacher and treasurer, workshop for primary school kids together with project managers Hege Bratsberg and Ronja Allum, Blaker Skanse

2017  Presentasjon av egen kunstnerisk praksis, StasjonsGalleriet SørumFestivalen / Public Presentation of Artistic Practice, StasjonsGalleriet, SørumArtFestival

2016  Presentasjon av egen kunstnerisk praksis i atelieret hos KunstSkansen under Kulturmarkedsdagene / Public Presentation of Artistic Practice in my studio at KunstSkansen

2016 Workshop for elever ved 1.-3.klasse ved Frogner skole, veileder i samarbeid med kunstner Pippip Ferner ifbm kollektiv kunstutstilling «Natur og Abstraksjon» i Frogner Flerbrukshus under SørumFestivalen / Workshop for primary school kids, teacher together with the artist

2014 Formidling av utstillingen «Ryggrad» i StasjonsGalleiret for elever ved 5.-7.-klasse ved Frogner skole, i samarbeide med kunstneren Stina Gellein / Guide for primary school kids in StasjonsGalleiret 

2013   Gjesteforeleser på Nordisk konferanse i Malmö om Fremtidens kunstforeninger / Public Presentation at Nordic Conference in Malmö regarding the Art Societies future.

2012   Presentasjon av egen kunstnerisk praksis, Galleri F15, Østlandsutstillingen / Public presentations of artistic practice, Galleri F15, Østlandsutstillingen 

Innkjøp og samlinger / Collections* and Purchased by:

2023 Nes Kommune/municipality, THE NAKED PINE innkjøpt til/purchased to Nes Kulturhus

2022 Cruise skipet Viking Polaris, Monotypi til restaurant lobby

2022 Harstad Kommune/municipality, FLOATING innkjøpt til/purchased to Harstad Library

2020 Harstad Kommune/municipality, innkjøpt fra/purchased from Den Nordnorske Kunstutstillingen

2020 Lillestrøm Kommune/municipality, innkjøpt maleri / purchased painting for "SørumPrisen 2010"

2018 Sørum Kommune/municipality, innkjøpt litografi /purchased lithograph for Friggveien Botilbud

2017 H.M.Dronning Sonjas jubileumssamling / HM Queen Sonjas`s Jubilee Collection*

2017 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased painting for Fjuk Oppvekstsenter

2016 Sørum Kommune, innkjøpt litografi /purchased lithograph for Frogner Skole og Kultursal

2016 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased painting for Cultural Price 2016

2014 Sørum Kommune, innkjøpt tre malerier /purchased tree paintings

2011 Sørum Kommune, innkjøpt maleri / purchased parenting for Environmental Prize

2011 Fet Kommune, innkjøpt maleri /purchased painting for Cultural Prize

2006 Frogner Barneskole, maleri / Frogner Primary School, painting


Utdannelse / Education:

2022-2024  MA Fine Art, Open College of the  Arts, Barnsley, UK

2018-2019  Praktisk veiledning i keramikkverkstedet / practical guidance in ceramicwork by craft artist                                   Ronja Allum og ceramicist Anja Borgersrud

2012-2013  Kuratorstudie - utstilling og formidling, Universitetet i Sørøst Norge / Curating Art Exhibitions, University of South-Eastern Norway, Faculty of Arts and Science

2012, 2009 Etterutdanningskurs for kunstnere KHIO Oslo
2009-2013 Elev av / student of Roar Werner Eriksen og delvis Markus Brendmoe
2007          Kunsthøyskolen i Holbæk, kurs maleri, Danmark,
2007          Norske Grafikere, kurs silketrykk, Oslo
2004-2005 Oslo Kunstfagskole, NISS, 1.avd. Billedkunst
2005          Oslo Maleklubb, oljemaling, kurs Marius Moe
2002          Oslo Tegne og Maleskole,  kurs Akt-tegning
2000-2001 Oslo Tegne og Maleskole, elev hos Morten Langhoff
1992- 1993 Norges Handelshøyskole, MA revisjon
1987-1990  Handelshøyskolen BI, BA revisjon

1985              Universitetet i Oslo, Exhamen Philosophicum
 

Innenlands og utenlands arbeidsopphold / Residency (AIR):

2019      AiR, Finnmark Fylkeskommune / Finnmark County Council AiR,Vadsø, Norway

2017      AiR, Palazzo Stabile, Castelletto Molina, Piemonte, Itali

2016     AiR, Henningsvær, Norway

2014     AiR, Castelvittorio, Genova, Itali

2008, 2005, 2002 AiR, Can Serrat, Barcelona, Spain

bottom of page