top of page
Search

Å lage litografi

Updated: Aug 19, 2018


Sissel Aurland lito, Jørund Sørensen klargjør den ferdig malte litostenen til trykking
Jørund Sørensen klargjør den ferdig malte litostenen til trykking


Spennende prosess å lage en lito. Bildene over viser stenen klar til trykking.

Bildene under viser de to ferdige litografiene på papir.

"Skygger" og "Hvite Skygger" str. 55x45 cm 

Jørund Sørensens Litografi og Boktrykkerverksted


Jeg arbeider med litografi for første gang, og her lærer jeg virkelig noe nytt. Gledelig å være i Jørunds verksted under hans dyktige og trygge veiledning. Han har drevet litoverksted på Nøtterøy siden 1988, og er en av de beste litografene i Skandinavia. Mange kjente kunstnere har trykket i hans verksted, bla Carl Nesjar, Inger Sitter og Bjørn Ransve.


Jeg maler med den sorte litotusjen på litostenen. Det er ikke mulig å se fargen - den bestemmes etterpå når stenen skal trykkes. Hver farge krever en ny stein som skal klargjøres. Først må steinen forberedes / slipes. Deretter må motivet overføres til den nye steinen, da først kan jeg male med litotusj igjen. Det tar tid å fullføre en litografi.


Tradisjonen med litografi har vært i praksis siden slutten av 1700-tallet. Selv med en så rik og gammel tradisjon, tror jeg at noen av de beste litografier blir laget i dag.

Det er fantastisk å bo i Grete og Jørunds verksted, og dykke inn i litoverdenen.

___


I am working with lithographies for the first time. Happy to be in Jørunds workshop under his skilled and safe guidance. Jørund is one of the best printermakers in Scandinavia, and many well known artists have been working with him.


I am painting on the litho-stone with the black lito inc. It is not possible to see the color - that comes afterward. Each color demands a new stone to paint. First the stone needs prepareing/sanding. Then the print need to be transferred to the new stone. It takes time to finish a single litho.


The tradition of lithography has been in practice since the late 1700’s, even with such a rich tradition, I think some of the most existing lithographies are being made today. It’s fantastic to stay in Grete and Jørund’s workshop, and dive into the litho world. 


Commentaires


bottom of page