top of page
Search

Separatutstilling Ski Kunstforening

Updated: Aug 19, 2018


Sissel Aurland, separatutstilling Ski Kunstforening Rådhuset
Fra gallerirommet i Rådhuset, Ski Kunstforening

HENDELSER I FORM OG LINJER, 

Galleri Rådhuset, Ski Kunstforening, 

17. - 31. oktober 2015,  Jeg viser malerier malt med eggeoljetempera på lerret i Rådhusgalleriet i Ski Kunstforening. Utstillingen har fått tittel "Hendelser i form og linjer", og viser til det abstrakte formspråket i den todimensjonale billedflaten i mine arbeider. I arbeidsprosessen med mine malerier er det viktig for meg at selve malehandlingen gir meg en opplevelse av å være i dialog med det som skjer på lerretet og at jeg reagerer på det som oppstår. I denne tilstedeværelsen opplever jeg en ærlighet i det som kommer til uttrykk, og målet er at det abstrakte språket blir ærlig og troverdig.

___


My solo exhibition at the Rådhus Gallery in Ski Art Association, with painted made in the tempera technique on canvas. The exhibition has been titled "Events in Shapes and Lines", referring to the abstract language in my artworks. In the work process of my paintings, it is important to me that the actual painting process gives me an experience of being in dialogue with what is happening on the canvas and that I respond to what is happening there. In this presence, I feel honesty in what is expressed and the aim is that the abstract language becomes honest and credible.

 


bottom of page