top of page
Search

"Isolation - Connection", 2021 str.715x270cm

Montasje bestående av 80 stk A3 tegninger, utført med tusj på Canson 300g. aquarell papir. Verket var en del av utstillingen CORE 0.5 i Galleri Nord-Norge 13.nov.21-9.jan.22.

Foto; Kjell Ove StorvikEn kortvideo som viser tegneprosessen;I dette verket har jeg utforsket streken og linjen fritt inne i en form, en form som flyter inn og ut av selve arket der jeg må forholde meg til papirets ytre ramme på ulike måter. Det intuitive og spontane er viktig, og tilstedeværelse i prosessen – linje for linje – uten å miste fokus.


I verket undersøker jeg hvordan det tilsynelatende enkle kan romme både kompleksitet og detaljrikdom. Ved hjelp av en enkel tusj brukt til å tegne en og en linje etter hverandre, kan jeg oppnå interessante uttrykk.


Det handler om valg, bevegelse, repetisjon og tid. En linje om gangen, der hver linje forholder seg til de andre på et uendelig antall måter, og danner ulike romlige opplevelser inne i hver form. Ved å veksle mellom å la linjen overlappe den forrige eller å tangere den, trer ulike uttrykk og strukturer frem. Håndens bevegelse med tusjen setter spor, som sammen med konstante valg om hvor linjen skal tegnes, avgjør hvordan vi leser strukturene som dannes på papiret.


På samme måte som hver linje må forholde seg til de øvrige linjene, må også hver tegnet form forholde seg til de øvrige tegningene i montasjen. Det å tegne handler ikke om å tegne det man ser. Det er en øvelse for å forstå hva det er man ser på. Jeg tegner for å forstå. Hva skjer inne i formen? Er formen på vei inn i arket, er formen på vei ut av arket, eller ligger den i ro?


Tittelen "Isolation – Connection" henspiller både på verkets uttrykk, der en form er tegnet på hvert ark og deretter er arkene satt sammen til en helhet, men er også en referanse til hvordan dette verket oppsto. Under pandemien havnet jeg i karantene alene på en hytte i nesten to uker, og med kun papir og tusj fra den lokale bokhandelen startet utforskningen som senere ble til denne installasjonen.


Heidegger skiller mellom å tenke på noe og å tenke noe. Å tenke på noe gjør vi hele tiden. Å tenke NOE betyr å 1) tenke det som er verdt å tenke, og 2) å sette seg selv i relasjon til det som fremstår som verdt å tenke over. I arbeidet med "Isolation-Connection" har jeg tenkt noe, utforsket, tenkt noe mer, og utforsket mer og gjentatt det hele igjen.

Comments


bottom of page