top of page
Search

Østlandsutstillingen 2012

Updated: Aug 19, 2018


STEREO. NOT MONO

Galleri F15

15. september - 18. november

Østlandsutstillingen 2012 - en juryert landsdelsutstillingen for kunstnere på Østlandet og i Schleswig-Holstein.


Jeg deltok på Østlandsutstillingen med maleriet "Blå Energi" sammen med 33 andre kunstere fra Norge og Tyskland.


"STEREO. NOT MONO dreier seg om en utenforståendes blikk på det som man kjenner igjen i det andre og om vant blikk på det fremmede i det som er ens eget, om skiftende spill mellom å få bekreftet og å stille spørsmål ved hvordan vi vanligvis opplever noe, om mangfoldet i de forskjellige stemmene som med innsigelser, motmæle og harmoni forteller om Østnorge og Schleswig-Holstein."


Fra kurator Dörte Ahrens katalogtekst (s.27); "Både i vår kommunikasjon og tankevirksomhet forholder vi oss ofte til en spenning mellom fast form og fri assosiasjon. Noen kunstverk reflekterer denne spenningen tydelig. Det stereotypiske er generelt et viktig tema i en kunstners virke, særlig fordi kunstverket gjerne beveger seg mellom kjente og nye former.

Arbeidet fra Sissel Aurland, blå energi har ved første øyekast ingenting med stereotype faste former å gjøre. Aurland undersøker billedflaten og penselstrøk. Ved nærmere øyesyn kan en lure på om vi her treffer på en spesiell og selvstendig fortellerstemme. Et slikt fenomen som forfatter Per Olov Enquist skisserte i samtal med Jon Kalman Stefansson, en fortelling som gjør stor litteratur ut av livet og gir nytt liv til litteraturen? Ser vi en spesiell måte, fargelegging, lys, et særskilt blikk på ting, som har sitt utspring i regionen som har preget kunstnere? Eller kan man lese Blå energi som en sky; en formløs ting i stadig forandring, som har den iboende egenskap av den kan opptre i alle farger? En ubegripelig eksistens?"


 

Deltagende kunstnere STEREO. NOT MONO: Eva Ammermann (GER), Gunvor Nervold Antonsen (NO), Sissel Aurland (NO), Jan-Erik Beck (NO), Deborah Di Meglio (GER), Christian Egelhaaf (GER), Kristian Evju (NO), Nicolas Freitag (GER), Kristin Grothe (GER), Anja Klafki (GER), Ilka Kollath (GER), Maren Juell Kristensen (NO), Kine Lillestrøm (NO), Monica Løvdahl (NO), Mona Næss (NO), Hans Martin Øien (NO), Petter Napstad (NO), Margarida Paiva (NO), John K. Raustein (NO), Andreas Reinhardt (GER), Lutz Rehfeld (GER), Anna Edit Ring (NO), Andree Schultz (GER), Elke Schweigart (GER), Tamer Serbay (GER), Kristian Skylstad (NO), Hans Christian Skovholt (NO), Franziska Stubenrauch (GER), The Hungey Hart Pip-Up Performance Band (NO), Berit Andreassen Thorsen (NO), Espen Tversland (NO), Marit Viljugrein (NO), Hedwig Winge (NO), Heiko Wommelsdorf (GER)


 

Er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige utstillingen i fylkene, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Som en regional, ikke kuratert mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet. Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge og finansieres av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gjennom Østlandssamarbeidet.

Comments


bottom of page