Mitt kunstneriske ståsted;

Artist statement:

Kontrastene og samspillet mellom linjer og form er min måte å observere og forstå verden på. Jeg tar tak i ulike deler knyttet til denne problemstillingen og jobber prosjektbasert med å skille strøk og form, og skreller ofte bort for å komme nærmere essensen. 

Jeg er opptatt av hva streken og formen kan formidle og uttrykke, både hver for seg og i samspill, og ser paralleller fra strekene og formen i maleriene til ulike forhold knyttet til verden vi lever i og vår menneskelige eksistens.

Min maleprosess er intuitiv og kontemplativ. Bildet blir til ved min energi og engasjement, der en aksjon medfører en reaksjon som igjen gir en ny reaksjon frem til det punkt hvor jeg er usikker på om maleriet er ferdig, da går maleriet inn i en avsluttende fase hvor jeg enten avslutter bildet eller tilføyer noe som mangler.

.

Being an artist I have chosen to interpret the essence of the world and different expressions for our human existence, by using paint lines, strokes and shapes - separate and together.

 

My way of observing and understand the world, is through lines and shapes. I try to separate these issues, and work project based with specific issues related to shape and stroke to get closer to the understanding of what it is all about.  

 

My artistic process is intuitive and contemplative. The painting is based on my energy and commitment, where one action leads to a reaction that again leads to another reaction up to the point where I am unsure if the painting is done, and the painting than goes into the final phase.

  • Svart Instagram Ikon

Copyright 2012©sisselaurland.no