top of page
Search

VRENGT, utstilling i Galleri Blaker Skanse, 23. mars - 7.mai 2019, m.Ronja Allum+Anja Borgersrud+meg

Updated: Aug 11, 2019Foto; Aliona Pazdniakova
 


 

"FLOATING" av Sissel Aurland

Verket består av en vrimmel av tynne skiver av trestammer, tredd på nylontråd hengende fra taket i en oval form. Trestammene har beholdt sin naturlige form, skåret opp i skiver blottlegges årringene og andre spor som forteller om tid av levd liv.

Skulpturen «Floating» er en kommentar til travelheten i samfunnet, og vårt jag etter å reise og å gjøre, en travelhet som kan bidra til at vi mister kontakten med oss selv og vår indre stemme. Hvordan føles det å være vektløst, forholde seg stille, bare være og fokusere på egen pust og hjerterytme? I østens filosofi er menneskers tanker sett på som en sans på lik linje med hørsel og syn. Vi er ikke våre tanker. Hva er vi da? Buddha ber oss om å ta et skritt tilbake; Du er ikke en separat tilstedeværelse, du er koblet til alt som eksisterer i hele universet. 

En kikk inn i produksjonsprosessen til skulpturen "The passing of Time" av Sissel Aurland

Den ene delen av verket viser en serie keramiske objekter i utvikling og oppløsning plasset på en gressmatte. Den andre delen av verket består av en serie sorte keramiske objekter hengende fra taket i dialog med flere versjoner av en malt sort form. Alle keramiske objektene bygger på den samme formen som grunnlag for støpeformen.

Installasjonen «The passing of Time» tematiserer livets forgjengelighet og det faktum at vi fødes, lever og dør. Vi higer etter tidløshet, det smerter oss at tiden går; Tiden smerter oss. Tiden er selve smerten. Verket er en kommentar til det abstrakte begrepet tid, som i vår forståelse ofte oppfattes lineært og således direkte kobles til livets forgjengelighet. Men er tiden lineær, eller er det bare en måte hjernen vår oppfatter forandring på? 

Fra utstillingen;


 

Huden min er det eneste som hindrer meg fra å være alle steder på en gang”


VRENGT – utstilling i Galleri Blaker Skanse - Ronja Allum, Sissel Aurland, Anja Borgesrud

23. februar – 7. april 2019 Utstillingsåpning 23. februar kl. 12 - 16, Åpningstale ved «kunstpsykolog» Raquel Wilner, som jobber aktivt innen interdisiplinær formidling av kunst og vitenskap.


Utstillingen viser nye enkeltarbeider jobbet frem i prosjektperioden av Ronja Allum, Sissel Aurland og Anja Borgersrud: Keramiske objekter og installasjoner i metall, tekstil, tre, porselen, og malerier. Utstillingen er resultatet av et prosjekt der kunstnerne gjennom ett år har jobbet tett sammen via samtaler og ideutveksling knyttet til den kunstneriske prosessen, og på den måten påvirket hverandres arbeider.

Interessante felles berøringspunkter er bruk av naturen som kilde i den kreative prosessen og bruk av organiske former og linjer i en balansegang mellom det personlige og det universelle for å uttrykke et intuitivt tankelandskap. Med et intuitivt tankelandskap menes en indre verden der både sanseinntrykk og opplevelsen av å være en fysisk kropp smelter sammen med erfaringer og minner.


«Vi ønsker i dette prosjektet å fokusere på det som er de sjelelige markørene, fjellene i dette landskapet, der hendelser i livet setter spor på innsiden. Tittelen «Vrengt» henspeiler på dette ønske om i overført betydning å vrenge seg og slippe de indre tankelandskapene ut.»


RONJA ALLUM

Reisende Rom II

De reisende rommene er et prosjekt som handler om livet som en reise og hvordan vi må slå leir av og til og prøve å fortelle andre om hva vi har opplevd på veien for at vi selv skal forstå hvor og hvem vi er. Ronja Allums Reisende Rom installasjoner handler om å lage slike leirplasser hvor hun kan invitere andre inn til å sitte ned midt inne i hennes egen samling av inspirasjon. Ved disse leirplassene fortelles ikke en historie alene i ord, men også i former. «Reisende Rom II» består av støpte porselensformer, tekstiler, metall og lys. De ulike delene glir over i hverandre, danner mønster og gror ut i rommet og forsvinner, for så å dukke opp igjen et annet sted. Formene er en videreføring av former hun har jobbet med i mange år, og som vi finner igjen i flere av hennes arbeider. Prosjektet viser en personlig reise både gjennom livet og kunsten. («Reisende Rom II» er den andre installasjonen i dette prosjektet. «Reisende Rom I» var Allums masterprosjekt fra kunsthøyskolen i Oslo. )


SISSEL AURLAND

Floating

Skulpturen «Floating» er en kommentar til travelheten i samfunnet, og vårt jag etter å reise og å gjøre, en travelhet som kan bidra til at vi mister kontakten med oss selv og vår indre stemme. Hvordan føles det å være vektløst, forholde seg stille, bare være og fokusere på egen pust og hjerterytme? Buddah ber oss om å ta et skritt tilbake; Du er ikke en separat tilstedeværelse, du er koblet til alt som eksisterer i hele universet. Verket består av en vrimmel av tynne skiver av trestammer, tredd på nylontråd hengende fra taket i en oval form. Trestammene har beholdt sin naturlige form, skåret opp i skiver blottlegges årringene og andre spor som forteller om tid av levd liv.


The passing of Time

Installasjonen «The passing of Time» tematiserer livets forgjengelighet og det faktum at vi fødes, lever og dør. Vi higer etter tidløshet, det smerter oss at tiden går; Tiden smerter oss. Tiden er selve smerten. Verket er en kommentar til det abstrakte begrepet tid, som i vår forståelse ofte oppfattes lineært og således direkte kobles til livets forgjengelighet. Men er tiden lineær, eller er det bare en måte hjernen vår oppfatter forandring på? Den ene delen av verket viser en serie keramiske objekter i utvikling og oppløsning plasset på en gressmatte. Den andre delen av verket består av en serie sorte keramiske objekter hengende fra taket i dialog med flere versjoner av en malt sort form.


ANJA BORGERSRUD

De syv Cystre

Tekstil og keramikk. Omhandler tematikk rundt hvordan å håndtere sykdom og sårbarhet med humor, illustrert av historien om moren min sine syv cyster.


Sånn er det

Keramisk skulptur. Gruppe på tre skulpturer som viser spennet mellom indre sårbarhet og fortvilelse, og utsiden som vises mot verden, og ulike grader av indre og ytre kollaps og oppsprekkinger.


Fortelling om Forsvinning – Beretning om beskyttelse

Installasjonen består av plater i keramikk satt sammen med ståltråd og lintråd, hengende fra taket. Verket viser spennet mellom et ønske om styrke – i motsetning til anonymitet i sårbare situasjoner der man som menneske føler seg naken og blottlagt.


Om kunstnerne;

Ronja Allum

Naturen og refleksjoner rundt mennesket i naturen er drivkraften i hennes arbeider. I arbeidsprosessen finner hun et rom hvor hun kan reflektere over og gi et språk til denne fascinasjonen. Et språk for å invitere andre inn i et undringsunivers.

Hun er opptatt av begrepet «Biophilia» som ble lansert av biologen Edward O. Wilson i 1984. Han beskriver biofili som «the innate tendency to focus on life and lifelike processes». I følge Wilson har vi en medfødt tendens til å rette oppmerksomheten mot det som er levende. Vi er alle mer eller mindre biofile i kraft av det å være menneske.

Med installasjoner og arbeider i grenselandet mellom smykkekunst og kostyme ønsker hun å knytte undringsuniverset til den fysiske menneskekroppen. Gjennom håndverksprosesser, eksperimentering og arbeid med forskjellige materialer tilegner hun seg en fysisk forståelse for former og strukturer - for å skape en informativ sanseopplevelse og dele sin Biofili.


Sissel Aurland

er opptatt av filosofiske betraktninger knyttet til tid og vår menneskelige eksistens i naturen. Hva er tid? Det paradoksale i at livet leves forlengs, men forstås baklengs interesserer henne, at den forståelsen som gjøres tilgjengelig for oss ved å se bakover, er skjult for oss når vi skal ta valg som peker fremover. Hvordan velger vi å forholde oss til dette?

Vi er omgitt av støy på mange ulike plan i vårt daglige liv, hvordan påvirker dette oss? I Østens filosofi er menneskers tanker sett på som en sans på lik linje med hørsel og syn. Vi er ikke våre tanker. Hva er vi da?

Med installasjoner, skulptur og maleri tematiseres disse spørsmålene. Koblingen mellom hennes kunstverk og vår menneskelige eksistens og tid ligger som en overbygging og underbygger det eksistensielle i prosjektet.


Anja Borgersrud

interesserer seg for menneskers interaksjon med objekter og hvordan disse kan få en ny tolkning, historie og funksjon utenfor hva som var den opprinnelige intensjonen. Med de objektene hunskaper ønsker hun å finne en balanse i form og å utforske hvilke emosjoner en slik form kan frembringe. I disse møtene oppstår det ofte uventede og interessante reaksjoner.


Kunstnere; Ronja Allum; kunsthåndverker, metall. Sissel Aurland; Billedkunstner, maleri og skulptur. Anja Borgersrud, Kunsthåndverker, keramikk.


"Huden er den fysiske grensen mellom den komplekse, levende verden av blodårer, ben og tarmtotter innenfor og det mangfoldige universet utenfor, komplett med mosedekkede steiner, bygater og ikke minst andre levende vesener - selv dekket av hud. Verdenen innfor er en dobbel verden, skjult mellom grå og hvit substans og aktivt levende som elektriske signaler finnes et annet landskap, en mentale stjernetåke. Rom innenfor rom av minner, følelser, filosofiske smuler og drømmer om blomstrende kaniner. Huden heiner også om denne verdenen mot landskapet utenfor. Et indre og et ytre, begge landskap."

Utstillingen er gjennomført med støtte fra KunstSkansen.

Bli bedre kjent med hver enkelt kunstner på deres nettsider:


Comments


bottom of page